Disclaimer

Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volledig vrijblijvend van aard. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle afbeeldingen op de website zijn (mogelijk) auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Gea Schuiling is niet verantwoordelijk voor websites of andere informatie van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Gea Schuiling is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina(‘s) gekoppelde bestanden of websites. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden/sites in.

Gea Schuiling is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of raadpleging van of de inhoud van de webpagina(‘s) of met de onmogelijkheid de webpagina(‘s) te kunnen raadplegen.

Gea Schuiling Amsterdam, 2018